הודעות שתייגו ‘תענית’

סעודות בחנוכה אם הם מצווה
חנוכה אסור בהספד ותענית

שמע בני מוסר אביך – אחרי ששמע מהאב לא יזלזל בדברי האם

022

ענין צום עשרה בטבת
מתי מתחיל חיוב התענית

'מזמה' – אם מחשבתך תהיה מתונה, היא 'תשמור עליך', ואם יהיה בך 'תבונה', היא 'תנצרכה', תשמור עליך

023

זמן חיוב התענית
מה מותר בתענית

מזמה' – אם מחשבתך תהיה מתונה, היא 'תשמור עליך', ואם יהיה בך 'תבונה', היא 'תנצרכה', תשמור עליך

040

אם להתענות בערב ראש חודש
מי שהתענה בערב ראש חודש אם יכול להפסיק

תן צדקה ויתרבה ממונך

051

ענין יום ט"ו בשבט
איסור תענית בט"ו בשבט
שלא אומרים תחנון ביום ט"ו בשבט

לא תסור התורה ממך במעשה ובמחשבה

076

כמה צריך שיהיו מתענים בשביל לקרוא בתורה בתענית אסתר
יש להעלות לתורה בתענית אסתר רק מי שצם

קנה לך רב בכסף
קנה לך חבר להבין איתו את התורה

092

לגזור תענית ציבור בחודש ניסן
חתן וכלה אם יתענו בחודש ניסן

כדי להכניע את המידות הרעות, צריך קודם לחשוב בלב על גנותם

473

אם מותר לפתוח מסעדה בתענית
לתת צדקה בתענית

צריך האדם לתקן את הטוב עצמו

474

החייבים בארבע התעניות
דין בעלי הברית בתעניות

מי שאין לו תורה ומצוות יכול להרוג את השני