הודעות שתייגו ‘תורה’

388

אם מותר לברך ברכת האילנות בשבת
אם לא בירך בתחילת חודש ניסן מתי יברך

התורה נוותנת לאדם את הדרך הטובה והישרה

390

המנהג לומר פרק במה מדליקין, ומתי מקומו
המנהג שלא לומר פרק זה ביום טוב שחל בערב שבת, בשבת חנוכה, בשבת חול המועד, ובשבת שחל בו יום טוב
אומרים אותו גם בבית האבל
יש לומר את תפילות שבת בטוב טעם ובקול נעים
טוב שכל אחד מהציבור יעמוד כשהשליח ציבור אומר את הקדיש
כשאומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד טוב לכיון לקבל רוח של נשמה יתירה

אדם שלא לומד תורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, ביאור בענין

399

צרכי רבים אם מותר לעשותם בחול המועד
אם מותר לעשות ספסלים בבית הכנסת

צריך להודות לה' על עצם הדבר שיעץ לנו ללכת בדרך התורה

409

נסתפק אם ספר בלילה הקודם מה דינו
ספר בהרהור מה דינו

אדם שלומד תורה לא מגיע לעוונות

415

השואל את חבירו כמה ימים הלילה לעומר, מה יענה
היה קורא בשלחן ערוך היום יום אחד לעומר מה דינו

ריבוי התורה לא רק שלא מחליש את העיניים אלא אדרבה מאיר אותם

417

שכח לספור בליל שישי
דין אונן בספירת העומר

תורת ה' תמימה הכוונה שיש בה חכמה רבה

418

טעה בתפילת שבת וחול המועד
התפלל בחול המועד תפילה של יום טוב

שמחת לומדי התורה היא גם פנימית

419

שכח לספור לילה ויום
נזכר עד הלילה שלאחריו

אפי' אם היה טבעו רע כח התורה מטהרתו

420

ספר ימים ולא שבועות או שבועות בלי ימים
אסיר בבית הסוהר והמקום מטונף אם יכול לספור

דוד המלך לא חשב על שכר ועונג התורה אלא למד לשם שמים

423

אם צריך ללמוד את התיקון בליל שבועות
לפני חצות לקרוא קריאת שמע

אפי' מלך שמושפע בעושר וכבוד השמחה האמיתית שלו היא רק בתורה

451

דין השומעים את הקידוש אם טעמו מן היין
אם צריכים לטעום מהיין

מי שמחזיק תלמיד חכם, לעתיד לבוא מלמדים אותו תורה

461

אוכל עוגה ויצא מביתו

כמו ששיר מענג את האדם כך התורה מענגת אותו

474

החייבים בארבע התעניות
דין בעלי הברית בתעניות

מי שאין לו תורה ומצוות יכול להרוג את השני

476

אם מפסיק באמצע ברכת המזון לדברים שבקדושה
אם צריך לקום לזקן או לת"ח באמצע ברכת המזון

שמחת הלימוד

490

לימוד תורה בערב תשעה באב
וידוי בערב תשעה באב

מי שמוכיח אחרים קודם כל צריך להוכיח את עצמו