הודעות שתייגו ‘תורה’

074

דין שמיעת המגילה דרך טלפון, רדיון, שידור חי, ורמקול

ה' בעצמו לומד את התורה לכן לא יעזוב אותה

076

כמה צריך שיהיו מתענים בשביל לקרוא בתורה בתענית אסתר
יש להעלות לתורה בתענית אסתר רק מי שצם

קנה לך רב בכסף
קנה לך חבר להבין איתו את התורה

078

אם מותר לתת בקבוק עם חלב צונן לתוך מים חמים
לערות מים רותחים לטרמוס

התורה שומרת עליך

095

צריך לברך ברכת האילנות רק על אילנות של מאכל, ואם צריך שני מיני אילנות
דין ברכת האילנות באילנות מורכבים

ללמוד תורה לשם שמים

101

אם בדק בנרות של חלב, שומן, או שמן, בדיעבד יצא
דין נרות פראפין, ופתילת צמר גפן טבולה בשמן
אם צריך לכבות את החשמל בעת בדיקת החמץ
מה הדין אם בדק בליל י"ג לאור הנר

כשאדם מתרחק מהתורה, הוא רע גם בבין אדם לחבירו

104

אם איסור מלאכה בחול המועד הוא מדאורייתא או מדרבנן
לנצל את חול המועד לתורה ולמצוות

ה' רואה את הכל

343

אמירת פסוק והוא רחום לפני ערבית, ואם אומרים אותו בשבת, יום טוב, ויום הכיפורים
אם מותר להפסיק לדברים שבקדושה אחר ברכת השכיבנו

לנצל את כל עניני הבריאה לתורה ולמצוות

344

אם לברך ברכת המפיל בשם ומלכות
אם אפשר לדבר אחר הברכה
אם מברכים לאחר חצות בשם ומלכות

בכל המצבים והתקופות צריך לעסוק בתורה

347

אם חל ט"ו בשבט בשבת מתי יברכו על הפירות

כל חפצו של האדם יהיה רק בתורה

348

גם תלמיד חכם צריך לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום
סדר קריאת השנים מקרא

מי ששקוע בתורת ה', הרי הוא שמח ומאושר

הלכות בית הכנסת

אין להדליק נר של חול מנר בית הכנסת
הלומד בבית הכנסת אם יכול להדליק סיגריה מנר של בית הכנסת
שמן שנמצא בו עכבר מת אם אפשר להדליק בו לנר בית הכנסת

אדם לעמל יולד זהו עמל התורה

362

המנהג לקרוא את ההלל בראש חודש בדילוג
גם ספרדים שנהגו בחוץ לארץ לברך על ההלל, בארץ ישראל לא יברכו.

צריך להתפלל שהתורה תהיה לי תורת חיים

364

לדקדק שלא לחסר מילים מהמגילה
כשיש רעש השליח ציבור צריך להמתין

מי שעוסק בתורה לא צריך לדאוג על הפרנסה

365

נכון שכל אחד יחזיק מגילה כשרה
דין מי שאין לו מגילה כשרה

ה' עוזר במלחמה למי שלומד תורה

369

דין הקורא את המגילה מתנמנם
אמירת ארבעה פסוקים על ידי הקהל בקול

שלימות האדם תלויה בהתעסקות בתורה