הודעות שתייגו ‘שמחה’

067

משנכס אדר מרבים בשמחה
ישתדל לעשות את הדיון נגד הגוי בחודש אדר

עושר בבית הרשע הוא קללת ה', ואת אשר בנוה הצדיקים הוא ברכת ה'

348

גם תלמיד חכם צריך לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום
סדר קריאת השנים מקרא

מי ששקוע בתורת ה', הרי הוא שמח ומאושר

358

אם צריכים לעמוד אנשים ליד הקורא את המגילה
השליח ציבור יעורר את השומעים לצאת ידי חובה

צריכים לשמוח על הצרות כי הכל לטובה

385

מים שלפני הספר אם כשרים לנטילה
ליטול בכלי נקוב
ליטול במים שעשו בהם מלאכה

לתת צדקה לעני בפנים שמחות

418

טעה בתפילת שבת וחול המועד
התפלל בחול המועד תפילה של יום טוב

שמחת לומדי התורה היא גם פנימית

423

אם צריך ללמוד את התיקון בליל שבועות
לפני חצות לקרוא קריאת שמע

אפי' מלך שמושפע בעושר וכבוד השמחה האמיתית שלו היא רק בתורה

424

שכח ולא התפלל ערבית של שבת
התפלל מנחה מבעוד יום ושמע אח"כ קדושה ממנין אחר

אדם שמתנהג בענווה תמיד שמח ומאושר

460

אם מותר ללכת למקום אחר באמצע הסעודה
אוכל משהו שברכתו בורא נפשות והלך ממקומו

המצווה של שמחת חתן וכלה

476

אם מפסיק באמצע ברכת המזון לדברים שבקדושה
אם צריך לקום לזקן או לת"ח באמצע ברכת המזון

שמחת הלימוד

505

לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב

מי שמתגבר על יצר הרע שרוי תמיד בשמחה

מה ברכת המצה

אפי' שה' מתנהג עם האדם במידת הדין צריך לשמוח כי הכל לטובתו

512

ברכת הסופגנין
ברכת הפשטידא

התורה משמחת את האדם

517

מנהג הסימנים שבראש השנה
דין התמרים

הרוצה להיות בשמחה עליו להתגבר על היצר הרע

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות

603

הדלקה עושה מצוה
מה יעשה סומא

אדם שלומד תורה שמח תמיד