הודעות שתייגו ‘שליח ציבור’

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מברך שוב בבית
אסור לאבל להתענות בחנוכה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה.
תטה לבך לתבונה – להטות ליבו מתאוות העולם לחכמה

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

אם צריך לעמוד בשעת קריאת המגילה
אם אפשר לברך בעצמו בלחש עם הש"צ

סיפור על יראת השמים של הסטייפלר

אם צריכים לעמוד אנשים ליד הקורא את המגילה
השליח ציבור יעורר את השומעים לצאת ידי חובה

צריכים לשמוח על הצרות כי הכל לטובה

לדקדק שלא לחסר מילים מהמגילה
כשיש רעש השליח ציבור צריך להמתין

מי שעוסק בתורה לא צריך לדאוג על הפרנסה

אם מותר לקרוא שנים מקרא כאשר השליח ציבור קורא את הפרשה בספר תורה
אם מותר להפסיק באמצע שנים מקרא

כשה' עושה דין ברשעים, מתרומם כבודו

אם כששומע מהשליח ציבור ברכת ספירת העומר יוצא ידי חובה ומה תקנתו

לפנות לה' ישירות

שליח ציבור שהתחיל אתה חונן בחזרה של שחרית ומנחה
מי שהתחיל אתה חונן בתפילות שבת כיצד ינהג

אפי' כשאי אפשר לצעוק צריכים להסתכל למרום

שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדוש
דיני זכרנו לחיים וכו'

בכל זמן יש ללכת לבית הכנסת