הודעות שתייגו ‘שבת’

418

טעה בתפילת שבת וחול המועד
התפלל בחול המועד תפילה של יום טוב

שמחת לומדי התורה היא גם פנימית

424

שכח ולא התפלל ערבית של שבת
התפלל מנחה מבעוד יום ושמע אח"כ קדושה ממנין אחר

אדם שמתנהג בענווה תמיד שמח ומאושר

450

יין פוטר שאר מיני משקין
מה הדין כשמקדש על כוס יין בשבת

ה' מעכב את הפורענות לעולם כדי לתת זמן לחזור בתשובה

516

נוסח הקידוש בליל ראש השנה
דין ראש השנה שחל בשבת

כשמגיעים לעולם האמת רואים מדוע הגיעו על האדם כל היסורים