הודעות שתייגו ‘רשע’

גובה מקום הדלקת הנרות
דין הדר בעליה

מנע רגלך מנתיבתם – להזהר גם לא ללכת לידם

063

לעבור לפני האומר קדיש
האומר קדיש אם צריך להשוות רגליו
לפסוע שלוש פסיעות בסיום כל קדיש
לומר ולעלמי עלמיא

אל תלונן על אדם אם הוא לא רשע

064

נוהגים לומר בליל ראש חודש מזמור ברכי נפשי
אם מותר להכריז בין הקדיש לתפילת ערבית, ראש חודש

אפי' שהמריבה לא על חנם, אם הוא לא רשע, אל תריב עמו

067

משנכס אדר מרבים בשמחה
ישתדל לעשות את הדיון נגד הגוי בחודש אדר

עושר בבית הרשע הוא קללת ה', ואת אשר בנוה הצדיקים הוא ברכת ה'

350

אסור לקצר את הדרך על ידי שעובר בבית הכנסת, ואפילו לדבר מצוה, ואפילו אם שוהה מעט
מותר רק כשנכנס כדי לקרוא לחבירו
מותר לקרוא דברי חולין לאור נר של בית הכנסת אבל לא בתוך בית הכנסת

אין ה' חפץ במות הרשעים

383

מים עכורים אם כשרים לנטילת ידים
דין מים שנעשה בהם מלאכה לענין נטילת ידים

הצדיק צריך לתעב את הרשע

384

אבל אם חייב בשנים מקרא
נשים אם חייבות בשנים מקרא

אם הרשע שונא את הצדיק, סימן שמעשיו של הצדיק מתוקנים

487

בעלי ברית מה דינם

הרשע משאיר רושם שלילי על המקום

488

חתן בר מצוה בימים אלו מה דינו בתספורת
מי שיש לו פגישה עם שר בימים אלו מה יעשה

הרשעים מכלים כל חלקה טובה

513

כוס מפלסטיק אם ראוי לקידוש
כמה צריך לטעום מהיין

לפעמים מרשע יוצא צדיק