הודעות שתייגו ‘קיר’

352

אם מותר לנתוץ מקיר בית הכנסת כדי לעשות שם איצטבא
אם מותר לומר "חיים טובים" למתעטש בבית הכנסת

הרשעים רוצים לנתק מעליהם את עול המצוות