הודעות שתייגו ‘קידוש’

449

אם צריך שיטעמו המסובים מכוס הקידוש
אם מותר להניח פת בתוך פירות כבושים

אנשים שהתקדשו ה' מעיר אותם גם בלי רעש

451

דין השומעים את הקידוש אם טעמו מן היין
אם צריכים לטעום מהיין

מי שמחזיק תלמיד חכם, לעתיד לבוא מלמדים אותו תורה

471

אם מקדשים בבית הכנסת
כשמקדש בבית הכנסת מי יטעם מהיין

לזכור את הדרשות

477

למהר לקדש
סדר הקידוש

לא להתבייש להודות לה'

489

לא לענות ברוך וברוך שמו בברכה שיוצא בה ידי חובה
נשים חייבות בקידוש

אפי' שלא משלמים את החוב, המלווה ממשיך להלוות

495

נשים אם מוציאות את האנשים ידי חובה
קטן אם מוציא אחרים ידי חובה

עונש המדבר לשון הרע

501

קטן שצריך להגדיל בליל שבת מה דינו
מי שעשה בר מצוה ולא ידוע אם הביא שתי שערות אם יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש

כשישראל יורדים עד לעפר, הקב"ה מגביהם

516

נוסח הקידוש בליל ראש השנה
דין ראש השנה שחל בשבת

כשמגיעים לעולם האמת רואים מדוע הגיעו על האדם כל היסורים

519

קידש על היין ונשפך
קידש על הכוס ונמצא שהוא מים

עושים מצוות כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות

551

יין שריחו רע אם מקדשים עליו
יין מגיתו אם מקדשים עליו

אדם החוטא בורא לו מזיקים

599

אם מותר לקדש בחמר מדינה
אם מברכים ברכה אחרונה אחרי הקידוש

לבוא לבית הכנסת בכל מצב