הודעות שתייגו ‘עצים’

066

איסור להעמיד קדירה על כירה שהסיקוה בגפת ועצים
אם מותר לתת תבשיל על כירים של גז, פתיליה של נפט, ופלטה חשמלית

לא ללמוד מאיש חמס אפי' מדרכיו הטובים