הודעות שתייגו ‘סעודה’

סעודות בחנוכה אם הם מצווה
חנוכה אסור בהספד ותענית

שמע בני מוסר אביך – אחרי ששמע מהאב לא יזלזל בדברי האם

042

סעודת פדיון הבן בערב שבת
סעודת בר מצוה בערב שבת

ה' מוכיח את מי שאוהב יותר

375

שיעור אכילה בשביל נטילת ידים לסעודה
נטל ידים בברכה ואח"כ היה קשה לו לאכול כביצה

לתת מעות לעניים

445

דיבור בין הברכה לטעימה

להתפלל שהאדם 'ישכח' את עצמו בבית המדרש

454

האוכל עוגה קודם הסעודה
האוכל פרות קודם הסעודה

שלא להתייאש בגלל החטאים

455

דין השותה מים בתוך הסעודה
השותה שכר בתוך הסעודה

על ידי תשובה מאהבה זדונות נעשות לו זכויות

457

דין האוכל פרות קודם הסעודה
אכל פרי בתוך הסעודה והביאו לו מאותו פרי לקינוח

החוזר בתשובה מאהבה זדונותיו נעשו לזכויות

481

דין סעודת סיום מסכת והמשתתפים בה

אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו