הודעות שתייגו ‘סיום מסכת’

481

דין סעודת סיום מסכת והמשתתפים בה

אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו