הודעות שתייגו ‘נשים’

כמה נרות מדליק בחנוכה
נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה
דין האלמנה בנרות חנוכה

כי לוית חן הם לראשך – חש בראשו, שיש הרהורים רעים, יעסוק בתורה. חש בגרונו, נכשל בלשון הרע, יעסוק בתורה ויתכפר אחרי שיחזור בתשובה

015

נשים בעשיית מלאכה בראש חודש
לכוף את אשתו לעשות מלאכה בראש חודש

וכמטמונים תחפשנה – כשם שאין לו טורח לחפש המטמונים כך לא יהיה לו טורח לחפש את החכמה

038

גם נשים אומרות תיקון חצות
תלמידי חכמים אם אומרים תיקון חצות

התורה מרפאת את מחלות הנפש

049

חייב אדם לברך מאה ברכות כל יום, וגם הנשים חייבות.
גם בשבת ויום טוב צריך להשלים מאה ברכות
מתי נקרא יום לענין מאה ברכות
סעודה שלישית גם אחרי השקיעה מצטרף למאה ברכות

אורך ימים בימינה – לעתיד לבוא, בשמאלה עושר וכבוד – בעולם הזה

069

אנשים נשים וגרים חייבים בקריאת המגילה
אע"פ שיצא האיש ידי חובה חוזר וקורא להוציא את הנשים

החכמים מנחילים את הכבוד גם לבניהם, והכסילים מורישים קלון

070

כשקורא לנשים צריך לברך להן
סומא ואילם חייבים לשמוע מגילה מאחר

כאשר החכמים נוחלים כבוד בעולם הבא אז קלון הכסילים מתרומם, שמתחרטים

077

אם נשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובה בקריאת המגילה
קטן לא מוציא אחרים ידי חובה במגילה
לא להביא לבית הכנסת קטנים שעושים רעש

קודם כל תלמד מפי רב, אחר כך תלמד לבד

094

ענין ברכת האילנות. גם נשים יברכו
אם צריך לברך דוקא על אילנות שמחוץ לעיר

הסתכל באחרים ותדע מה לא לעשות

103

חול המועד אסור בעשיית מלאכה
לכבד את חול המועד בכסות נקיה, מאכל ומשתה של בשר ויין
לשמח את הנשים בחול המועד

אם תעזור לאחרים ה' יתן לך סייעתא דשמיא

הלכות קריאת המגילה

הברכות על קריאת המגילה
שכח לברך שהחיינו מה יעשה
בירך בבית הכנסת אם יחזור על הברכות כשמוציא את הנשים בביתו

ה' רוצה שהצדיקים יבקשו ואז יתן להם

384

אבל אם חייב בשנים מקרא
נשים אם חייבות בשנים מקרא

אם הרשע שונא את הצדיק, סימן שמעשיו של הצדיק מתוקנים

489

לא לענות ברוך וברוך שמו בברכה שיוצא בה ידי חובה
נשים חייבות בקידוש

אפי' שלא משלמים את החוב, המלווה ממשיך להלוות

495

נשים אם מוציאות את האנשים ידי חובה
קטן אם מוציא אחרים ידי חובה

עונש המדבר לשון הרע

525

נסתפק אם קידש בליל שבת
קידוש בליל יום טוב אם הוא מדאורייתא או דרבנו
נשים חייבות בקידוש ביום טוב

החטאים גורמים לאדם עצבות

529

אם נשים חייבות בשופר והמסתעף

לפעמים אפשר ללמוד מהרשעים עצמם איך עובדים את ה'