הודעות שתייגו ‘משיב הרוח’

453

התפלל ערבית ליל שבת ולא הזכיר משיב הרוח
נאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת

אכילת שיירים של אדמו"ר