הודעות שתייגו ‘מהירות’

398

זמן איסור אכילת והנאה מחמץ בערב פסח

לא לעשות דברים מהר