הודעות שתייגו ‘לימוד’

034

מתי זמן השינה
לחבר יום ולילה בלימוד

רק יראת שמים גורמת לאדם להיות בעל נימוסין

077

אם נשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובה בקריאת המגילה
קטן לא מוציא אחרים ידי חובה במגילה
לא להביא לבית הכנסת קטנים שעושים רעש

קודם כל תלמד מפי רב, אחר כך תלמד לבד

095

צריך לברך ברכת האילנות רק על אילנות של מאכל, ואם צריך שני מיני אילנות
דין ברכת האילנות באילנות מורכבים

ללמוד תורה לשם שמים

102

המפליג לדבר מצוה מותר לו להפליג אפי' בערב שבת
אם מותר להפליג בנהרות אפי' מערב שבת

בהתחלה הלימוד קשה, אבל אח"כ מוצא בלי יגיעה הרבה, ולבסוף בלי יגיעה כלל

393

אם מותר לאכול קודם הבדיקה
אם מותר ללמוד קודם הבדיקה
—-
כל החיים צריך להתפלל להנצל מהיצר הרע

404

זמן ספירת העומר
אם סיים ערבית בבין השמשות כיצד ינהג

אם אדם לומד בלילה, שאז אין לו טרדת פרנסה, רואים שהטענה שלא יכל ללמוד במשך היום בגלל הפרנסה, היא אמת

445

דיבור בין הברכה לטעימה

להתפלל שהאדם 'ישכח' את עצמו בבית המדרש

448

לתת מאכל לבהמה לפני אכילתך
מה הדין בבהמת אחרים

אם תחזור על לימודך תוסיף לקח

485

לימוד תפירה בימים אלו
כיצד ללבוש בשבת חזון

אם תבטח בה' לא יהיה לך טרדות ותוכל ללמוד תורה

623

מהו קידושא רבה
חולה שצריך לאכול בבוקר

כשאדם רוצה להתחזק בפעולות רוחניות, צריך לפני זה ללמוד את ההלכות הקשורות לזה