הודעות שתייגו ‘יעלה ויבוא’

065

דין השוכח להזכיר יעלה ויבוא בתפילה
אל תקנא באיש חמס לעשות כמעשבו אם תראהו מצליח

361

דין השוכח במנחה של ראש חודש יעלה ויבוא

צריך להודות לה' שנותן לנו את האפשרות לבוא לבית הכנסת

411

צריך להסדיר את תפילת מוסף
התחיל להתפלל מוסף ונזכר שלא אמר יעלה ויבוא בשחרית

כשהאדם מתקן את פגמיו, היסורים מסתלקים ממנו

465

הטועה ולא שאל טל ומטר והזכיר יעלה ויבוא

החסרונות שבעושר

505

לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב

מי שמתגבר על יצר הרע שרוי תמיד בשמחה