הודעות שתייגו ‘חלום’

481

דין סעודת סיום מסכת והמשתתפים בה

אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו