הודעות שתייגו ‘חיים’

050

לעמוד כשאומרים ה' מלך, ברוך שאמר, ו'יברך דוד', ודין זקן או חולה
כשאומרים ה' מלך בשמחת תורה כשמקיפים עם הספר תורה

בעבור התורה ישיגו החיים
התומך בתורה בגדרים וסיגיים הוא משובח

053

לענות אמן כששומע ברכה מחבירו והוא באמצע פסוקי דזמרה
לענות אמן על החצי השני של הקדיש כשנמצא באמצע פסוקי דזמרה

שמירת המעשה והמחשבה יהיו סיבה להביא חיים לנפשך

079

אם צריך להניח תפילין כשקורא פסוק שמע ישראל בסדר הקרבנות, וכשקורא פרשה ראשונה של שמע לפני התפילה

אם תקשיב לקול ה', כל ימי שנותיך שנות חיים

362

המנהג לקרוא את ההלל בראש חודש בדילוג
גם ספרדים שנהגו בחוץ לארץ לברך על ההלל, בארץ ישראל לא יברכו.

צריך להתפלל שהתורה תהיה לי תורת חיים