הודעות שתייגו ‘חוץ לארץ’

362

המנהג לקרוא את ההלל בראש חודש בדילוג
גם ספרדים שנהגו בחוץ לארץ לברך על ההלל, בארץ ישראל לא יברכו.

צריך להתפלל שהתורה תהיה לי תורת חיים