הודעות שתייגו ‘הרהור’

045

מהרהר, כותב, או שומע דברי תורה, אם צריך לברך ברכות התורה

כשמחליף עם חבירו דברי תורה אף אחד לא חסר כלום

409

נסתפק אם ספר בלילה הקודם מה דינו
ספר בהרהור מה דינו

אדם שלומד תורה לא מגיע לעוונות

481

דין סעודת סיום מסכת והמשתתפים בה

אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו

486

אם מותר להסתרק
מתי אסור תספורת

אפשר לחזור בתשובה בהרהור תשובה בלבד