הודעות שתייגו ‘הדלקה’

מקום הנחת נרות החנוכה
סדר הדלקת הנרות

בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם – לא רק מהדרך הגדולה, אלא גם מהקטנה