הודעות שתייגו ‘ברכות’

הלכות קריאת המגילה

הברכות על קריאת המגילה
שכח לברך שהחיינו מה יעשה
בירך בבית הכנסת אם יחזור על הברכות כשמוציא את הנשים בביתו

ה' רוצה שהצדיקים יבקשו ואז יתן להם

357

אם צריך לעמוד בשעת קריאת המגילה
אם אפשר לברך בעצמו בלחש עם הש"צ

סיפור על יראת השמים של הסטייפלר

455

דין השותה מים בתוך הסעודה
השותה שכר בתוך הסעודה

על ידי תשובה מאהבה זדונות נעשות לו זכויות

553

בירך על הפירות סתם

מה מעלת העשיר באמת

610

פירות העץ חיים ומבושלים מה ברכתם
דין המצוץ פירות

הכל לטובה