הודעות שתייגו ‘ברכה’

582

הכניס לפיו אוכלין בלי ברכה

בחומר עוון לשון הרע