הודעות שתייגו ‘אכילה’

345

אם מותר ללמד מקצועות חול בית כנסת
לעשות סעודת מצוה בבית הכנסת, ומה מותר לאוכל או לשתות בה

צריך תחילה לסור מרע, ואח"כ להדבק בטוב

346

תלמידי חכמים אם מותרים לאכול ולשתות בבית הכנסת
עישון סיגריות בבית הכנסת
אם יש לחלק בין בית הכנסת לבית המדרש

אם יעשה האדם את כל ההשתדלויות שלו לסור מדרך הרע, מובטח לו שיגיע לדרך הטוב

376

מתי מברך על הנטילה
אם יש נטילה לחצאין

צריך שיהיה כוונה טובה באכילה

390

המנהג לומר פרק במה מדליקין, ומתי מקומו
המנהג שלא לומר פרק זה ביום טוב שחל בערב שבת, בשבת חנוכה, בשבת חול המועד, ובשבת שחל בו יום טוב
אומרים אותו גם בבית האבל
יש לומר את תפילות שבת בטוב טעם ובקול נעים
טוב שכל אחד מהציבור יעמוד כשהשליח ציבור אומר את הקדיש
כשאומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד טוב לכיון לקבל רוח של נשמה יתירה

אדם שלא לומד תורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, ביאור בענין

393

אם מותר לאכול קודם הבדיקה
אם מותר ללמוד קודם הבדיקה
—-
כל החיים צריך להתפלל להנצל מהיצר הרע

398

זמן איסור אכילת והנאה מחמץ בערב פסח

לא לעשות דברים מהר

414

אם מותר לאכול קודם שיספור ספירת העומר

כשהאדם מגיע לעולם העליון רואה שהכל אמת וצדק

453

התפלל ערבית ליל שבת ולא הזכיר משיב הרוח
נאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת

אכילת שיירים של אדמו"ר

458

אכל בתוך הסעודה סלט והביאו בסוף מלפפון לקינוח

צריך להודות לה' כשאין לאדם צרה כלל