הודעות שתייגו ‘אבל’

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מברך שוב בבית
אסור לאבל להתענות בחנוכה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה.
תטה לבך לתבונה – להטות ליבו מתאוות העולם לחכמה

שליח ציבור שהדליק בבית הכנסת אם מדליק שוב בבית
אבל לא מתענה ביום פקודת השנה
דין מי שהתענה תענית חלום בחנוכה

להקשיב לחכמה אזנך – להקשיב למורים ולכוון השמועה
תטה לבך לתבונה – להטות הלב מכל התאוות לחכמה

016

אבל מדליק נרות חנוכה בברכה ודינו בברכת שהחיינו
אם אבל יכול להדליק בבית הכנסת
לא לעלות לקבר בסיום השבעה בחנוכה

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

030

מצות רחיצת הגוף בערב שבת
גזיזת הציפורניים בערב שבת
לנקות את הבית בערב שבת והדין באבל

לבטוח בה' מכל הלב

356

אבל אם יכול לקרוא את המגילה

צריך האדם לפחד רק מה'

384

אבל אם חייב בשנים מקרא
נשים אם חייבות בשנים מקרא

אם הרשע שונא את הצדיק, סימן שמעשיו של הצדיק מתוקנים

390

המנהג לומר פרק במה מדליקין, ומתי מקומו
המנהג שלא לומר פרק זה ביום טוב שחל בערב שבת, בשבת חנוכה, בשבת חול המועד, ובשבת שחל בו יום טוב
אומרים אותו גם בבית האבל
יש לומר את תפילות שבת בטוב טעם ובקול נעים
טוב שכל אחד מהציבור יעמוד כשהשליח ציבור אומר את הקדיש
כשאומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד טוב לכיון לקבל רוח של נשמה יתירה

אדם שלא לומד תורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, ביאור בענין

542

דין המצטער בסוכה
אבל אם חייב בסוכה

זכות זיכוי הרבים