הרחת בשמים בצומות

ראשי פורומים הלכה הרחת בשמים בצומות

הדיון הזה מכיל 3 תגובות, ויש לו2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  מנהל לפני 4 שנים, 2 חודשים.

מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #4424 תגובה

  אלון

  רציתי בבקשה לשאול האם מותר להריח בשמים ביז בתמוז ותשעה באב?

  #4425 תגובה

  מנהל
  Keymaster

  שלום אלון!

  בתשעה באב אסור להריח בשמים, משום שהרחת הבשמים גורמת לאדם תענוג, ולא גרע ממה שאסרו לטייל בט' באב מפני שמסיח דעתו מן האבל. ע"כ לשון הרב גנת ורדים בקונטרס גן המלך (סי' קמה). הובא בחזו"ע ד' תעניות (עמוד שמ). ע"ש. וע"ע שם (ע' שלט) שאסור ג"כ משום שמחה. וממילא נלמד שכ"ז שייך דוקא בתשעה באב, אבל בי"ז בתמוז וכן בשאר תעניות, אין שום איסור להריח בשמים. ואפי' ביום הכיפורים מותר, וכמו שמבואר בחזו"ע שם.

  בברכה
  מנהל מפעל שונה הלכות

  #4426 תגובה

  אלון

  יש נוהגים שאדם עומד על יד פתח הבית של האבלים, ומושיט לנכנסים מיני בשמים להריח בהם, ולברך עליהם לעילוי נשמת הנפטר. ואף שיש מי שערער על זה, אין לחוש לדבריו, והוא כמו שנוהגים להגיש לכל המנחמים כוס קפה וכדו' לברך ולשתות. וגם האבל עצמו יכול לברך על הבשמים. שאין כוונתם להריח לשם תענוג אלא בשביל המצוה. [וכן מותר לאבל לברך על הבשמים ולהריח במוצאי שבת בעת שעושה הבדלה]. [ילקוט יוסף על הלכות אבלות מהדורת תשס''ד סי' כו עמ' תלו. יביע אומר חלק י' חיו''ד דף שסז טור ב']

  ולכן אני עדיין לא מבין מה הבעייה לברך בתשעה באב על בשמים שהרי כוונתי להשלים 100 ברכות ?

  #4427 תגובה

  מנהל
  Keymaster

  שלום אלון!

  שאלתך שאלת חכם.

  אתה צודק שהאבל יכול לברך על הבשמים, כיון שאינו מתכוון לתענוג, אבל בכ"ז בתשעה באב אסור אפי' אם לא מתכוון לתענוג, שהרי אסור לברך על הבשמים במוצ"ש שחל בו תשעה באב, וכמו שפסק מרן בש"ע (סי' תקנו), והטעם ששונה מאבל הוא, "דשאני חורבן בהמ"ק דחמיר טפי, וגם הוא זכר לביטול קטורת הסמים שבבהמ"ק". (לשון היבי"א במקום שהזכרת).

  ומעתה נבין מדוע אסור לברך על בשמים בת"ב כדי להשלים מאה ברכות, שהרי גם שלא לצורך תענוג אסור בת"ב.

  ובלאו הכי, מה צורך יש כ"כ להשלים בת"ב מאה ברכות, והרי לפי החשבון בקושי חסרות כמה ברכות בודדות (כמדומני ארבע), שאפשר להשלימם בברכת אשר יצר שבמהלך היום והלילה שלפניו.

  ויה"ר שיהפוך לנו הקב"ה את הצומות האלו לששון ולשמחה. אמן.

  בברכה
  מנהל מפעל שונה הלכות

מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ)
מענה ל־הרחת בשמים בצומות
פרטים: