ברכות הראייה – כל כמה זמן מברכים אותם?

ראשי פורומים הלכה ברכות הראייה – כל כמה זמן מברכים אותם?

הדיון הזה מכיל 2 תגובות, ויש לו2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  אלון גולדיאן לפני 2 שנים, 1 חודש.

מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #4459 תגובה

  אלון גולדיאן

  שלום!

  אם תוכלו בבקשה לעשות קצת סדר בנושא של ברכות הראיה.

  ראיתי דבר הטעון ברכה ובירכתי עליו, ולמחרת אני רואה אותו שוב, האם מוטלת עלי חובה לברך שוב, או רק אחת לשלשים יום?

  אשמח לפירוט בענין זה, כדוגמת ברכה על מלך, גדול הדור, ברקים ורעמים, רוחות, ימים ונהרות. ועוד.

  תודה רבה מראש

  #4460 תגובה

  מנהל
  Keymaster

  שלום אלון!

  לבקשתך נעשה סדר בענין זה.

  מרן בשלחן ערוך (סי' רכד סעיף יג) כותב וז"ל: "כל ברכות הראיה אם חזר וראה אותו דבר בתוך שלשים יום אינו חוזר ומברך". ע"כ.

  לכן, אם ראה מלך או גדול הדור ובירך עליהם, אם רואה אותם שוב בתוך שלשים יום, לא חוזר לברך עליהם. אבל אם בתוך שלשים יום ראה מלך אחר או גדול הדור אחר, בוודאי שמברך גם עליהם, כלשון מרן: אם חזר וראה "אותו דבר" אינו חוזר ומברך, אבל אם זה דבר אחר מברך. [הלכה ברורה סי' רכד סעיף כט].

  לפי זה, היה צריך לברך על כל ברק או רעם או קשת או רוחות חזקות או רעידת אדמה, ואפילו אם זה היה כמה פעמים ביום, שהרי הברק של עכשיו אינו הברק שהיה מקודם, [וגם הרוח כעת אינה הרוח שמקודם]. אלא שכל זמן שלא הסיח דעתו, א"צ לחזור ולברך שוב.

  ולכן לגבי ברקים, רעמים, וקשת, כל זמן שלא נתפזרו העבים לא חוזר ומברך, שכיון שלא נתפזרו העבים, לא הסיח דעתו מהם. [שלחן ערוך סי' רכז סעיף ב]. (אמנם אם עלה עמוד השחר, צריך לחזור ולברך על הברקים והרעמים אפי' שלא ישן באותו לילה, ולא היה הסח הדעת, מכיון שהוא יום אחר, והוא פנים חדשות. חזו"ע ברכות עמוד תסו-ז).

  לגבי רוחות חזקות, ורעידת אדמה, שבהם לא שייך לומר נתפזרו העבים, יש את הגדר של הסח הדעת הרגיל, שכל זמן שלא הסיח דעתו מהרוחות או מהרעידת אדמה, א"צ לחזור ולברך, אבל אם הסיח דעתו, צריך לברך שוב, שהרי כל רוח וכל רעידת אדמה היא משהו אחר, וכנ"ל. [הלכה ברורה סי' רכז סעיפים ה-ו].

  ולגבי ימים ונהרות, הרים גבעות ומדברות, לא שייך כמובן הסח הדעת, כיון שהם עומדים וקיימים, וכל הנ"ל הם באים ונעלמים, ולכן הדין בזה שמברך על אותו דבר רק אחת לשלשים יום בלי שום חילוקים, אבל אם זה הר אחר או מדבר אחר, מברך גם עליו אפי' בתוך שלשים יום. [הלכה ברורה סי' רכח סעיף ח].

  עלה והצלח!

  #423684 תגובה

  אלון גולדיאן

  מה שלומכם ?

  לגבי הדיון הנ"ל

  אם ברכתי בבית העלמין את הברכה 'אשר זן אתכם בדין' ואחרי שבוע נסעתי לבית עלמין אחר, האם אפשר לברך שוב כמו הרים או לא ?

מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
מענה ל־ברכות הראייה – כל כמה זמן מברכים אותם?
פרטים: