קטגוריה: שונה הלכות

076

כמה צריך שיהיו מתענים בשביל לקרוא בתורה בתענית אסתר
יש להעלות לתורה בתענית אסתר רק מי שצם

קנה לך רב בכסף
קנה לך חבר להבין איתו את התורה

077

אם נשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובה בקריאת המגילה
קטן לא מוציא אחרים ידי חובה במגילה
לא להביא לבית הכנסת קטנים שעושים רעש

קודם כל תלמד מפי רב, אחר כך תלמד לבד

078

אם מותר לתת בקבוק עם חלב צונן לתוך מים חמים
לערות מים רותחים לטרמוס

התורה שומרת עליך

079

אם צריך להניח תפילין כשקורא פסוק שמע ישראל בסדר הקרבנות, וכשקורא פרשה ראשונה של שמע לפני התפילה

אם תקשיב לקול ה', כל ימי שנותיך שנות חיים

080

מה מותר לעשות בין הנחת תפילין של יד לשל ראש

בדרך חכמה מספיק רמז, אולם במעגלי החכמה המסתעפים מן הדרך צריך הדרכה מאיש

081

זמן הנחת תפילין
דין החולץ תפילין ונכנס לבית הכסא

גם אם תרוץ לא תכשל במעשיך

082

אם ההלכה בתפילין כרש"י או כר"ת
אם צריך להניח שתי זזוגות תפילין

ההולך בדרך ה' צריך לילך ביסורים עד שמגיע לדרך הישר
לא לקפוץ למעלה ממדרגתו

083

מי יכול להניח תפילין דר"ת
בחורים רווקים אם יכולים להניח תפילין דר"ת

להתגבר על היצר בדרך

084

תבשיל צונן אם מותר לחמם על הפלטה
דין תבשיל שרובו רוטב

אל תרף מן המוסר אפי' לפי שעה

085

אם להניח תפילין של רש"י ור"ת ביחד

לא לשבור את התאווה עד לקצה האחרון בפעם אחת

086

מה לכיון בהנחת התפילין של רש"י ור"ת
אם להניח במנחה תפילין דרש"י כסברת שמושא רבא

לפרסם דרך הרעה של רשעים

087

אם בירך בטעות על תפילין דר"ת

בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה

088

מקום הנחת תפילין
דין איטר יד בהנחת תפילין

קובץ על יד ירבה

089

אם מותר להניח תפילין בבין השמשות
אבל אם מניח תפילין

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה

090

האשכנזים נוהגים להתיר לערות מים רותחים בשבת לתבשיל שנצטמק, והספרדים אוסרים
אם עירה את התבשיל לתוך כלי שני

אדם אוהב לשמוע דברים רכים