קטגוריה: שונה הלכות

061

היה עומד כשהתחילו קדיש אם רשאי לשבת
אם צריך להעיר למי שיושב באמצע קדיש

לא תמנע טוב מבעליו, מהצריך אל הטוב

062

כשעמד בשעת אמירת הקדיש מפני זקן או חכם כיצד ינהג
אם יכול לעמוד תמיד בשעת אמירת הקדיש

להודיע לחבירו שיש לו עליו טינה

063

לעבור לפני האומר קדיש
האומר קדיש אם צריך להשוות רגליו
לפסוע שלוש פסיעות בסיום כל קדיש
לומר ולעלמי עלמיא

אל תלונן על אדם אם הוא לא רשע

064

נוהגים לומר בליל ראש חודש מזמור ברכי נפשי
אם מותר להכריז בין הקדיש לתפילת ערבית, ראש חודש

אפי' שהמריבה לא על חנם, אם הוא לא רשע, אל תריב עמו

065

דין השוכח להזכיר יעלה ויבוא בתפילה
אל תקנא באיש חמס לעשות כמעשבו אם תראהו מצליח

066

איסור להעמיד קדירה על כירה שהסיקוה בגפת ועצים
אם מותר לתת תבשיל על כירים של גז, פתיליה של נפט, ופלטה חשמלית

לא ללמוד מאיש חמס אפי' מדרכיו הטובים

067

משנכס אדר מרבים בשמחה
ישתדל לעשות את הדיון נגד הגוי בחודש אדר

עושר בבית הרשע הוא קללת ה', ואת אשר בנוה הצדיקים הוא ברכת ה'

068

לקרות את המגילה פעמיים
זמן קריאת המגילה
לקרוא ברוב עם, ואם יש הפרעות בבית הכנסת

אם יתחבר ללצים יהיה כמוהם, ואם יתחבר לענווים ימצאו מעשיו חן בעיני הבריות

069

אנשים נשים וגרים חייבים בקריאת המגילה
אע"פ שיצא האיש ידי חובה חוזר וקורא להוציא את הנשים

החכמים מנחילים את הכבוד גם לבניהם, והכסילים מורישים קלון

070

כשקורא לנשים צריך לברך להן
סומא ואילם חייבים לשמוע מגילה מאחר

כאשר החכמים נוחלים כבוד בעולם הבא אז קלון הכסילים מתרומם, שמתחרטים

071

לשמוע מגילה מאדם שחייב בקריאתה, ודין חרש
מי שקשה לו לשמוע אלא אם כן צועקים לו, חייב בקריאתה

על ידי המוסר תזכו לבינה

072

דין הטמנת ביצים,שקיות המלאים באורז ובשר, בתוך הסיר מערב שבת
דין הקדירה הכפולה

מתוך שלא לשמה בא לשמה

073

יכול לשמוע רק על ידי חצוצרות, או המרכיב מכונת שמיעה, אם יכולים להוציא אחרים ידי חובה

אם האדם יעריך את התורה הוא לא יעזוב אותה

074

דין שמיעת המגילה דרך טלפון, רדיון, שידור חי, ורמקול

ה' בעצמו לומד את התורה לכן לא יעזוב אותה

075

ענין תענית אסתר
חתן ובעלי הברית אם מתענים

לא המדרש עיקר אלא המעשה