קטגוריה: שונה הלכות

016

אבל מדליק נרות חנוכה בברכה ודינו בברכת שהחיינו
אם אבל יכול להדליק בבית הכנסת
לא לעלות לקבר בסיום השבעה בחנוכה

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

017

חוטי ציצית שנסתבכו אם מותר להפרידם בשבת
הפרדת חוטי הציצית ביום חול

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

018

לעשות בצק לכבוד שבת ולהפריש ממנו חלה
גם אדם חשוב מצוה שישתדל להכין משהו לשבת

כי ה' יתן חכמה – למי ש- מפיו דעת ותבונה – ששומר את פיו

019

אם צריך לבדוק כל פעם את הציציות
אם יפסיד תפילה בציבור מבדיקת הציציות

אז תבין צדק ומשפט – להוכיח בדרך עקיפה

020

פשט טליתו וחוזר להתעטף אם מברך שוב
טלית שעשויה מצמר גפן ממה יהיו עשויין הציציות
אם צריך שיהיו הציציות מעבודת יד

כי תבוא חכמה בלבך – שלומד תורה, אז 'ודעת לנפשך ינעם', שמתקן את הנפש

021

אורך חוטי הציציות.
אם אשה או קטן יכולים להטיל ציציות.

'כי תבוא חכמה בלבך', שאין מי שיודע בך, אז 'ודעת לנפשך ינעם', מותר לך לפרסם עצמך.

022

ענין צום עשרה בטבת
מתי מתחיל חיוב התענית

'מזמה' – אם מחשבתך תהיה מתונה, היא 'תשמור עליך', ואם יהיה בך 'תבונה', היא 'תנצרכה', תשמור עליך

023

זמן חיוב התענית
מה מותר בתענית

מזמה' – אם מחשבתך תהיה מתונה, היא 'תשמור עליך', ואם יהיה בך 'תבונה', היא 'תנצרכה', תשמור עליך

024

לטעום התבשיל בערב שבת ויום טוב
כיבוס הבגדים ביום חמישי

כשאדם עוזב אורחות יושר ומתבטל מתורה מיד הולך בדרכי חושך

025

אם צריך לומר קודם תליית חוטי הציצית לשם מצות ציצית
דין טלית שנחלקה לשנים

כשאדם נזהר מלחטוא בדברים הגלויים ה' מצילו גם מדברים הנסתרים

026

שיעור טלית קטן לברכה

עיקש יתכן שיבוא יום וישנה את דעתו, אבל הנלוז אי אפשר לדעת אם ישתנה

027

אם להוציא את הציציות מחוץ לבגדים
הטלת חוטי הציצית בלילה
לעשות מטלית גדול טלית קטן

התביעה להתקדש היא מכל אחד ואחד

028

נגיעה במלבושים קודם נטילת ידים
זמן ברכות השחר

צריך להיות בקי בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה

029

נטילת ידים באמבטיה
הנוגע ברגליו אם צריך נטילה

על ידי החסד והאמת נמצא חן בעיני אלוקים ואדם

030

מצות רחיצת הגוף בערב שבת
גזיזת הציפורניים בערב שבת
לנקות את הבית בערב שבת והדין באבל

לבטוח בה' מכל הלב