קטגוריה: הלכות תענית

022

ענין צום עשרה בטבת
מתי מתחיל חיוב התענית

'מזמה' – אם מחשבתך תהיה מתונה, היא 'תשמור עליך', ואם יהיה בך 'תבונה', היא 'תנצרכה', תשמור עליך

023

זמן חיוב התענית
מה מותר בתענית

מזמה' – אם מחשבתך תהיה מתונה, היא 'תשמור עליך', ואם יהיה בך 'תבונה', היא 'תנצרכה', תשמור עליך

075

ענין תענית אסתר
חתן ובעלי הברית אם מתענים

לא המדרש עיקר אלא המעשה

076

כמה צריך שיהיו מתענים בשביל לקרוא בתורה בתענית אסתר
יש להעלות לתורה בתענית אסתר רק מי שצם

קנה לך רב בכסף
קנה לך חבר להבין איתו את התורה

180

241

319

473

אם מותר לפתוח מסעדה בתענית
לתת צדקה בתענית

צריך האדם לתקן את הטוב עצמו

474

החייבים בארבע התעניות
דין בעלי הברית בתעניות

מי שאין לו תורה ומצוות יכול להרוג את השני