קטגוריה: הלכות שבת

378

דין מי שמשלים קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
דין מלמד תינוקות שקרא כבר פעם אחת את המקרא

מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה

384

אבל אם חייב בשנים מקרא
נשים אם חייבות בשנים מקרא

אם הרשע שונא את הצדיק, סימן שמעשיו של הצדיק מתוקנים

390

המנהג לומר פרק במה מדליקין, ומתי מקומו
המנהג שלא לומר פרק זה ביום טוב שחל בערב שבת, בשבת חנוכה, בשבת חול המועד, ובשבת שחל בו יום טוב
אומרים אותו גם בבית האבל
יש לומר את תפילות שבת בטוב טעם ובקול נעים
טוב שכל אחד מהציבור יעמוד כשהשליח ציבור אומר את הקדיש
כשאומרים ברוך ה' המבורך לעולם ועד טוב לכיון לקבל רוח של נשמה יתירה

אדם שלא לומד תורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף, ביאור בענין

396

בערבית של ליל שבת לא אומרים והוא רחום
אם יש לומר בתפילה בו או בה

א"א להשלים את החובה לה' יתברך

401

דין הטועה בתפילת שבת והתחיל בתפילת חול

אמונה אמיתית מהי?

406

שליח ציבור שהתחיל אתה חונן בחזרה של שחרית ומנחה
מי שהתחיל אתה חונן בתפילות שבת כיצד ינהג

אפי' כשאי אפשר לצעוק צריכים להסתכל למרום

412

טעה והתפלל תפילת חול בשבת מה דינו
טעה והחליף תפילות שבת זו בזו מה דינו

ישועת ישראל מגיעה לאט לאט

424

שכח ולא התפלל ערבית של שבת
התפלל מנחה מבעוד יום ושמע אח"כ קדושה ממנין אחר

אדם שמתנהג בענווה תמיד שמח ומאושר

453

התפלל ערבית ליל שבת ולא הזכיר משיב הרוח
נאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת

אכילת שיירים של אדמו"ר

459

יו"ט שחל להיות בשבת ולא התפלל ערבית אם יוצא יד"ח מברכת מעין שבע של הש"צ

מידת הבטחון

465

הטועה ולא שאל טל ומטר והזכיר יעלה ויבוא

החסרונות שבעושר

477

למהר לקדש
סדר הקידוש

לא להתבייש להודות לה'

483

בדבר המנהג לומר סברי מרנן
ספרדי השומע ברכה מאשכנזי או להפך אם יוצא ידי חובה

לא להתגאות במיוחד בימים טובים

489

לא לענות ברוך וברוך שמו בברכה שיוצא בה ידי חובה
נשים חייבות בקידוש

אפי' שלא משלמים את החוב, המלווה ממשיך להלוות

495

נשים אם מוציאות את האנשים ידי חובה
קטן אם מוציא אחרים ידי חובה

עונש המדבר לשון הרע