קטגוריה: הלכות שבת

282

294

300

306

312

318

324

330

336

348

גם תלמיד חכם צריך לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום
סדר קריאת השנים מקרא

מי ששקוע בתורת ה', הרי הוא שמח ומאושר

354

כל אחד, גם תלמיד חכם, חייב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום.
צורת קריאת השנים מקרא

אם יהודי מבקש מה' פרנסה אז ה' אומר שאני אביך וצריך לדאוג לך

360

אם צריך לקרוא את השנים מקרא מתוך ספר תורה
אם צריך לחזור בסיום השנים מקרא על הפסוק האחרון

למחול לכולם לפני השינה

366

אם מותר לקרוא שנים מקרא כאשר השליח ציבור קורא את הפרשה בספר תורה
אם מותר להפסיק באמצע שנים מקרא

כשה' עושה דין ברשעים, מתרומם כבודו

372

אם יוצא ידי חובת שנים מקרא כשקורא רש"י במקום תרגום
עד מתי זמן קריאת שנים מקרא

כשה' עושה דין ברשעים, מתרומם כבודו