קטגוריה: הלכות שבת

להזדרז בהכנת צרכי שבת
לכבד את השבת אפי' בדבר מועט

בני אם יפתוך חטאים אל תובא – יפתוך להתייאש מהעבירות, אל תשמע ליצר הרע אלא חזור בתשובה

הוצאות שבת ויו"ט לא קצוב מר"ה
מותר ללוות בריבית דרבנן לעונג שבת
כשמוכרי הדגים מייקרים את השער

חכמות בחוץ תרונה – אדם שלומד, גם כשהולך בחוץ צריך שתורתו תלך איתו

018

לעשות בצק לכבוד שבת ולהפריש ממנו חלה
גם אדם חשוב מצוה שישתדל להכין משהו לשבת

כי ה' יתן חכמה – למי ש- מפיו דעת ותבונה – ששומר את פיו

024

לטעום התבשיל בערב שבת ויום טוב
כיבוס הבגדים ביום חמישי

כשאדם עוזב אורחות יושר ומתבטל מתורה מיד הולך בדרכי חושך

030

מצות רחיצת הגוף בערב שבת
גזיזת הציפורניים בערב שבת
לנקות את הבית בערב שבת והדין באבל

לבטוח בה' מכל הלב

036

אם מותר לקבוע סעודה בערב שבת
אם מותר לעשות סעודת אירוסין וברית בערב שבת

לאהוב את התוכחות

042

סעודת פדיון הבן בערב שבת
סעודת בר מצוה בערב שבת

ה' מוכיח את מי שאוהב יותר

048

אם מותר ליסוע בערב שבת

מי שעוסק בתורה לשמה זוכה לאורך ימים, עושר וכבוד

054

עשיית מלאכה בערב שבת
מה מותר לעשות בערב שבת

כאשר תשמור את התורה, גם כשתוכיח לאחרים דבריך יהיו נשמעים

060

משמוש הכיסים בערב שבת

אם ראית חברך שחפץ להיטב לעניים אל תמנעהו
אל תמנע צדקה מהעני

066

איסור להעמיד קדירה על כירה שהסיקוה בגפת ועצים
אם מותר לתת תבשיל על כירים של גז, פתיליה של נפט, ופלטה חשמלית

לא ללמוד מאיש חמס אפי' מדרכיו הטובים

072

דין הטמנת ביצים,שקיות המלאים באורז ובשר, בתוך הסיר מערב שבת
דין הקדירה הכפולה

מתוך שלא לשמה בא לשמה

078

אם מותר לתת בקבוק עם חלב צונן לתוך מים חמים
לערות מים רותחים לטרמוס

התורה שומרת עליך

084

תבשיל צונן אם מותר לחמם על הפלטה
דין תבשיל שרובו רוטב

אל תרף מן המוסר אפי' לפי שעה

090

האשכנזים נוהגים להתיר לערות מים רותחים בשבת לתבשיל שנצטמק, והספרדים אוסרים
אם עירה את התבשיל לתוך כלי שני

אדם אוהב לשמוע דברים רכים