קטגוריה: הלכות ראש חודש

361

דין השוכח במנחה של ראש חודש יעלה ויבוא

צריך להודות לה' שנותן לנו את האפשרות לבוא לבית הכנסת

362

המנהג לקרוא את ההלל בראש חודש בדילוג
גם ספרדים שנהגו בחוץ לארץ לברך על ההלל, בארץ ישראל לא יברכו.

צריך להתפלל שהתורה תהיה לי תורת חיים

386

לכפול את הפסוקים בהלל
בהלל אפשר שכמה יקראו יחד ויצאו ידי חובה

כשאדם עצוב הסטרא אחרא מתגבר עליו

387

דין הקורא את הלל למפרע
סגולה לאריכות ימים בהלל

כשאדם בוטח בה' אין הוא דואג כלל

410

סדר תפילת ראש חודש אחרי שמונה עשרה של שחרית

גם כשה' מתנהג עם האדם במידת הדין, צריך האדם לאהוב אותו

411

צריך להסדיר את תפילת מוסף
התחיל להתפלל מוסף ונזכר שלא אמר יעלה ויבוא בשחרית

כשהאדם מתקן את פגמיו, היסורים מסתלקים ממנו