קטגוריה: הלכות ספירת העומר

414

אם מותר לאכול קודם שיספור ספירת העומר

כשהאדם מגיע לעולם העליון רואה שהכל אמת וצדק

415

השואל את חבירו כמה ימים הלילה לעומר, מה יענה
היה קורא בשלחן ערוך היום יום אחד לעומר מה דינו

ריבוי התורה לא רק שלא מחליש את העיניים אלא אדרבה מאיר אותם

416

ספר ימים ולא שבועות
אמר אל תאמר וידוי היום ל"ג לעומר

להגיע ליראת ה' שהיתה פעם

417

שכח לספור בליל שישי
דין אונן בספירת העומר

תורת ה' תמימה הכוונה שיש בה חכמה רבה

418

טעה בתפילת שבת וחול המועד
התפלל בחול המועד תפילה של יום טוב

שמחת לומדי התורה היא גם פנימית

419

שכח לספור לילה ויום
נזכר עד הלילה שלאחריו

אפי' אם היה טבעו רע כח התורה מטהרתו

420

ספר ימים ולא שבועות או שבועות בלי ימים
אסיר בבית הסוהר והמקום מטונף אם יכול לספור

דוד המלך לא חשב על שכר ועונג התורה אלא למד לשם שמים

421

נמצא במדבר ובא לידי ספק

אדם שנזהר מעוונות שאדם דש בעקביו סימן הוא שמרגיל את עצמו בשמירת המצוות