קטגוריה: הלכות תפילה

338

339

340

341

343

אמירת פסוק והוא רחום לפני ערבית, ואם אומרים אותו בשבת, יום טוב, ויום הכיפורים
אם מותר להפסיק לדברים שבקדושה אחר ברכת השכיבנו

לנצל את כל עניני הבריאה לתורה ולמצוות

344

אם לברך ברכת המפיל בשם ומלכות
אם אפשר לדבר אחר הברכה
אם מברכים לאחר חצות בשם ומלכות

בכל המצבים והתקופות צריך לעסוק בתורה