קטגוריה: הלכות ציצית

017

חוטי ציצית שנסתבכו אם מותר להפרידם בשבת
הפרדת חוטי הציצית ביום חול

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

019

אם צריך לבדוק כל פעם את הציציות
אם יפסיד תפילה בציבור מבדיקת הציציות

אז תבין צדק ומשפט – להוכיח בדרך עקיפה

020

פשט טליתו וחוזר להתעטף אם מברך שוב
טלית שעשויה מצמר גפן ממה יהיו עשויין הציציות
אם צריך שיהיו הציציות מעבודת יד

כי תבוא חכמה בלבך – שלומד תורה, אז 'ודעת לנפשך ינעם', שמתקן את הנפש

021

אורך חוטי הציציות.
אם אשה או קטן יכולים להטיל ציציות.

'כי תבוא חכמה בלבך', שאין מי שיודע בך, אז 'ודעת לנפשך ינעם', מותר לך לפרסם עצמך.

025

אם צריך לומר קודם תליית חוטי הציצית לשם מצות ציצית
דין טלית שנחלקה לשנים

כשאדם נזהר מלחטוא בדברים הגלויים ה' מצילו גם מדברים הנסתרים

026

שיעור טלית קטן לברכה

עיקש יתכן שיבוא יום וישנה את דעתו, אבל הנלוז אי אפשר לדעת אם ישתנה

027

אם להוציא את הציציות מחוץ לבגדים
הטלת חוטי הציצית בלילה
לעשות מטלית גדול טלית קטן

התביעה להתקדש היא מכל אחד ואחד