קטגוריה: הלכות סדר היום

017

חוטי ציצית שנסתבכו אם מותר להפרידם בשבת
הפרדת חוטי הציצית ביום חול

כי ה' יתן חכמה – למי שהוא – מפיו דעת ותבונה – שמוציא בפה מה שלומד

019

אם צריך לבדוק כל פעם את הציציות
אם יפסיד תפילה בציבור מבדיקת הציציות

אז תבין צדק ומשפט – להוכיח בדרך עקיפה

020

פשט טליתו וחוזר להתעטף אם מברך שוב
טלית שעשויה מצמר גפן ממה יהיו עשויין הציציות
אם צריך שיהיו הציציות מעבודת יד

כי תבוא חכמה בלבך – שלומד תורה, אז 'ודעת לנפשך ינעם', שמתקן את הנפש

021

אורך חוטי הציציות.
אם אשה או קטן יכולים להטיל ציציות.

'כי תבוא חכמה בלבך', שאין מי שיודע בך, אז 'ודעת לנפשך ינעם', מותר לך לפרסם עצמך.

025

אם צריך לומר קודם תליית חוטי הציצית לשם מצות ציצית
דין טלית שנחלקה לשנים

כשאדם נזהר מלחטוא בדברים הגלויים ה' מצילו גם מדברים הנסתרים

026

שיעור טלית קטן לברכה

עיקש יתכן שיבוא יום וישנה את דעתו, אבל הנלוז אי אפשר לדעת אם ישתנה

027

אם להוציא את הציציות מחוץ לבגדים
הטלת חוטי הציצית בלילה
לעשות מטלית גדול טלית קטן

התביעה להתקדש היא מכל אחד ואחד

028

נגיעה במלבושים קודם נטילת ידים
זמן ברכות השחר

צריך להיות בקי בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה

029

נטילת ידים באמבטיה
הנוגע ברגליו אם צריך נטילה

על ידי החסד והאמת נמצא חן בעיני אלוקים ואדם

031

מה יעשה כשנתעורר לו צורך לצאת לנקביו

בכל עניניך תן דעתך לעשות מעשיך שיבוא תועלת לקיים דבר ה'

032

לנהוג צניעות בבית הכסא
דיבור בבית הכסא

אפי' שבתחילה הדבר לא ישר, אם הכוונה לשם שמים, יצא דבר ישר ומתוקן

033

דין השוכח לברך אשר יצר

לא להקל בדבר שהוא לגדר וסייג

034

מתי זמן השינה
לחבר יום ולילה בלימוד

רק יראת שמים גורמת לאדם להיות בעל נימוסין

035

מי שנשאר ער כל הלילה מה דינו לענין ברכות השחר וברכות התורה

אין מובטח שהחכמה תתקיים בידך עד שתהיה ירא שמים

037

זמן חצות הלילה
אמירת תיקון חצות בבית החתן, ובעלי הברית

הגדר לא יזיק אלא יועיל