קטגוריה: הלכות המועדים

097

לנקות את הבית לפסח
לבדוק בכיסי הילדים ובכיסי ילקוטיהם
זמן בדיקת החמץ

כל ההתחלות קשות

098

היכן צריך לבדוק את בדיקת החמץ

אחרית הפיתוי של היצר הרע מרה כלענה

099

אם צריך לתת חתיכות קטנות של פת בשעת הבדיקה
צריך לבדוק לאור נר של שעוה

לא לשקול איזה מצוה שווה יותר

100

שתי נרות קלועות אם חשיבי כאבוקה
דין פנס בבדיקת חמץ
בדיקה על ידי נב חלב, של שומן, ושל שמן

בימי הזקנה האדם מתחרט על מעשיו

101

אם בדק בנרות של חלב, שומן, או שמן, בדיעבד יצא
דין נרות פראפין, ופתילת צמר גפן טבולה בשמן
אם צריך לכבות את החשמל בעת בדיקת החמץ
מה הדין אם בדק בליל י"ג לאור הנר

כשאדם מתרחק מהתורה, הוא רע גם בבין אדם לחבירו

139

140

142

143

181

182

183

184

186

187