קטגוריה: הלכות חודש אדר ופורים

067

משנכס אדר מרבים בשמחה
ישתדל לעשות את הדיון נגד הגוי בחודש אדר

עושר בבית הרשע הוא קללת ה', ואת אשר בנוה הצדיקים הוא ברכת ה'

068

לקרות את המגילה פעמיים
זמן קריאת המגילה
לקרוא ברוב עם, ואם יש הפרעות בבית הכנסת

אם יתחבר ללצים יהיה כמוהם, ואם יתחבר לענווים ימצאו מעשיו חן בעיני הבריות

069

אנשים נשים וגרים חייבים בקריאת המגילה
אע"פ שיצא האיש ידי חובה חוזר וקורא להוציא את הנשים

החכמים מנחילים את הכבוד גם לבניהם, והכסילים מורישים קלון

070

כשקורא לנשים צריך לברך להן
סומא ואילם חייבים לשמוע מגילה מאחר

כאשר החכמים נוחלים כבוד בעולם הבא אז קלון הכסילים מתרומם, שמתחרטים

071

לשמוע מגילה מאדם שחייב בקריאתה, ודין חרש
מי שקשה לו לשמוע אלא אם כן צועקים לו, חייב בקריאתה

על ידי המוסר תזכו לבינה

073

יכול לשמוע רק על ידי חצוצרות, או המרכיב מכונת שמיעה, אם יכולים להוציא אחרים ידי חובה

אם האדם יעריך את התורה הוא לא יעזוב אותה

074

דין שמיעת המגילה דרך טלפון, רדיון, שידור חי, ורמקול

ה' בעצמו לומד את התורה לכן לא יעזוב אותה

075

ענין תענית אסתר
חתן ובעלי הברית אם מתענים

לא המדרש עיקר אלא המעשה

076

כמה צריך שיהיו מתענים בשביל לקרוא בתורה בתענית אסתר
יש להעלות לתורה בתענית אסתר רק מי שצם

קנה לך רב בכסף
קנה לך חבר להבין איתו את התורה

077

אם נשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובה בקריאת המגילה
קטן לא מוציא אחרים ידי חובה במגילה
לא להביא לבית הכנסת קטנים שעושים רעש

קודם כל תלמד מפי רב, אחר כך תלמד לבד

הלכות קריאת המגילה

הברכות על קריאת המגילה
שכח לברך שהחיינו מה יעשה
בירך בבית הכנסת אם יחזור על הברכות כשמוציא את הנשים בביתו

ה' רוצה שהצדיקים יבקשו ואז יתן להם

356

אבל אם יכול לקרוא את המגילה

צריך האדם לפחד רק מה'

357

אם צריך לעמוד בשעת קריאת המגילה
אם אפשר לברך בעצמו בלחש עם הש"צ

סיפור על יראת השמים של הסטייפלר

358

אם צריכים לעמוד אנשים ליד הקורא את המגילה
השליח ציבור יעורר את השומעים לצאת ידי חובה

צריכים לשמוח על הצרות כי הכל לטובה

359

אם צריך לפשוט את המגילה
מתי מברך ברכה אחרונה לאחר קריאת המגילה

ברכת ה' יתברך היא על עם ישראל עצמו ולא רק לידו