קטגוריה: הלכות חודש ניסן ופסח

394

מה קודם תפילת ערבית או בדיקת חמץ
אם מותר לדבר בין ברכה לבדיקה ובתוך הבדיקה עצמה

שלא לדבר לשון הרע

395

בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים
אם אפשר למנות שליח וכיצד יעשה בענין הברכה

לכוון בשם ה'

397

אם צריך לברך שהחיינו בבדיקת חמץ
אם בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה

מרבה נכסים מרבה דאגה

398

זמן איסור אכילת והנאה מחמץ בערב פסח

לא לעשות דברים מהר

702

703

704

705

706

708

709

710

711

712

714