קטגוריה: הלכות חודש ניסן ופסח

091

שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום
מורי הוראה צריכים ללמוד היטב את הלכות פסח
לא נופלים על פניהם בחודש ניסן

הזהר בין מעבירה קלה בין מעבירה חמורה

092

לגזור תענית ציבור בחודש ניסן
חתן וכלה אם יתענו בחודש ניסן

כדי להכניע את המידות הרעות, צריך קודם לחשוב בלב על גנותם

093

אין לומר מזמור 'יענך ה' ביום צרה' בחודש ניסן
מנהג טוב לקרוא בפרשת הנשיאים בחודש ניסן

לשמור על בריאות האדם בשביל עבודתו יתברך

094

ענין ברכת האילנות. גם נשים יברכו
אם צריך לברך דוקא על אילנות שמחוץ לעיר

הסתכל באחרים ותדע מה לא לעשות

095

צריך לברך ברכת האילנות רק על אילנות של מאכל, ואם צריך שני מיני אילנות
דין ברכת האילנות באילנות מורכבים

ללמוד תורה לשם שמים

097

לנקות את הבית לפסח
לבדוק בכיסי הילדים ובכיסי ילקוטיהם
זמן בדיקת החמץ

כל ההתחלות קשות

098

היכן צריך לבדוק את בדיקת החמץ

אחרית הפיתוי של היצר הרע מרה כלענה

099

אם צריך לתת חתיכות קטנות של פת בשעת הבדיקה
צריך לבדוק לאור נר של שעוה

לא לשקול איזה מצוה שווה יותר

100

שתי נרות קלועות אם חשיבי כאבוקה
דין פנס בבדיקת חמץ
בדיקה על ידי נב חלב, של שומן, ושל שמן

בימי הזקנה האדם מתחרט על מעשיו

101

אם בדק בנרות של חלב, שומן, או שמן, בדיעבד יצא
דין נרות פראפין, ופתילת צמר גפן טבולה בשמן
אם צריך לכבות את החשמל בעת בדיקת החמץ
מה הדין אם בדק בליל י"ג לאור הנר

כשאדם מתרחק מהתורה, הוא רע גם בבין אדם לחבירו

388

אם מותר לברך ברכת האילנות בשבת
אם לא בירך בתחילת חודש ניסן מתי יברך

התורה נוותנת לאדם את הדרך הטובה והישרה

389

זמן ברכת האילנות
סומא אם יכול לברךך ברכת האילנות

לתת צדקה לעניים

391

ביאור ענין שבת הגדול

הצפייה לביאת המשיח…

392

חובה קדושה להתאסף בשבת הגדול בבתי כנסיות לשמוע דבר ה' זו הלכה
מה ההפטרה בשבת הגדול

מעלת האמת

393

אם מותר לאכול קודם הבדיקה
אם מותר ללמוד קודם הבדיקה
—-
כל החיים צריך להתפלל להנצל מהיצר הרע