קטגוריה: הלכות חודש אלול וסליחות

217

218

219

220

222

223

224

225

226

228

229

230

231

232

514

לכפול לעילא בקדישים
ספרדי שמתפלל עם אשכנזי

צריך לכבוש את התאוות