קטגוריה: הלכות חג השבועות

139

140

142

143

422

פשט המנהג להיות ערים בליל חג השבועות
הטעם לכך

כשהצרות מכסות את עם ישראל באותה שעה אתם נגאלים

423

אם צריך ללמוד את התיקון בליל שבועות
לפני חצות לקרוא קריאת שמע

אפי' מלך שמושפע בעושר וכבוד השמחה האמיתית שלו היא רק בתורה

425

דין ברכה על השתייה בלילה של חג השבועות

גם כאשר ה' מתנהג עם האדם במידת הדין צריך לשיר ולזמר

426

זמן ודין ברכות התורה לאחר הלימוד בליל החג

גם אדם שלא נענה חלילה מן השמים ימשיך ויתפלל