קטגוריה: הלכות בין המיצרים

479

אם מותר לאכול בשר בסעודת מצוה
אם מותר לאכול בשר בליל המילה

כשאדם מדבר על חבירו לשון הרע כל הזכויות שלו עוברות אליו

480

דין מילה שלא בזמנה
דין בעלי הברית

רשעים אפי' על פתחו של גיהנם לא חוזרים בתשובה

481

דין סעודת סיום מסכת והמשתתפים בה

אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו

484

תפירת בגדים חדשים ומה הדין באומן ובבעל בית חרושת

לא להרהר אחר מידותיו של הקב"ה

485

לימוד תפירה בימים אלו
כיצד ללבוש בשבת חזון

אם תבטח בה' לא יהיה לך טרדות ותוכל ללמוד תורה

486

אם מותר להסתרק
מתי אסור תספורת

אפשר לחזור בתשובה בהרהור תשובה בלבד

487

בעלי ברית מה דינם

הרשע משאיר רושם שלילי על המקום

488

חתן בר מצוה בימים אלו מה דינו בתספורת
מי שיש לו פגישה עם שר בימים אלו מה יעשה

הרשעים מכלים כל חלקה טובה

490

לימוד תורה בערב תשעה באב
וידוי בערב תשעה באב

מי שמוכיח אחרים קודם כל צריך להוכיח את עצמו

491

אם מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת ומה הדין בדגים
נקניק פרווה אם מותר לאוכלו

צריך לשוב בתשובה גם על המצוות שלא עשה כפי שצריך

492

תשעה באב אסור באכילה ומה דין המעוברות והמניקות
שצריך להתאבל בתשעה באב ומה שכרו

לחזור בתשובה גם על עברות בשוגג

493

אם מותר לאכול בשר ולשתות יין בליל ויום עשירי באב
אם מותר להתרחץ במוצאי תשעה באב

יש להזהר שלא לדבר יותר מידי טוב על הזולת, שלא יבוא מתוך כך לידי גנותו