קטגוריה: הלכות בית הכנסת

345

אם מותר ללמד מקצועות חול בית כנסת
לעשות סעודת מצוה בבית הכנסת, ומה מותר לאוכל או לשתות בה

צריך תחילה לסור מרע, ואח"כ להדבק בטוב

346

תלמידי חכמים אם מותרים לאכול ולשתות בבית הכנסת
עישון סיגריות בבית הכנסת
אם יש לחלק בין בית הכנסת לבית המדרש

אם יעשה האדם את כל ההשתדלויות שלו לסור מדרך הרע, מובטח לו שיגיע לדרך הטוב

349

אם מותר לעשן מבחינת הבריאות
לצמצם את העישון לאט לאט

ה' נותן את הפירות גם בעולם הזה

350

אסור לקצר את הדרך על ידי שעובר בבית הכנסת, ואפילו לדבר מצוה, ואפילו אם שוהה מעט
מותר רק כשנכנס כדי לקרוא לחבירו
מותר לקרוא דברי חולין לאור נר של בית הכנסת אבל לא בתוך בית הכנסת

אין ה' חפץ במות הרשעים

הלכות בית הכנסת

אין להדליק נר של חול מנר בית הכנסת
הלומד בבית הכנסת אם יכול להדליק סיגריה מנר של בית הכנסת
שמן שנמצא בו עכבר מת אם אפשר להדליק בו לנר בית הכנסת

אדם לעמל יולד זהו עמל התורה

352

אם מותר לנתוץ מקיר בית הכנסת כדי לעשות שם איצטבא
אם מותר לומר "חיים טובים" למתעטש בבית הכנסת

הרשעים רוצים לנתק מעליהם את עול המצוות

353

אם מותר לנשק בבית הכנסת

בזכות יוסף יתבטל עשו